Plesne

Likvidácia plesní v interiéroch budov vysokoúčinnou polymérovou bezchlórovou dezinfekciou. Plesňové infekcie stavebných častí sa spravidla prejavujú viditeľnými plodnicami, pokrývajúcimi kontaminované časti týchto materiálov. Podstatná a rozhodujúca časť plesní (podhubie) zostáva ukrytá a postupne prerastá omietkou, drevom, maľovkou, alebo iným materiálom. V praxi preto nejde len o likvidáciu viditeľných plodníc, ale najmä o likvidáciu neviditeľných častí (podhubia) v hĺbke materiálu. Na to slúži veľmi účinne polymérová bezchlórová dezinfekcia. Rozmnožovacie útvary plesní a úlomky ich vláken sú všade vo vzduchu. Plesne produkujú toxíny, ktoré u vnímavých jedincov môžu spôsobovať mykotoxikózy a mykoalergie. Na zamedzenie opätovného vzniku plesní v postihnutom mieste je nutné spolu s dezinfekciou vykonať zistenie príčiny vzniku plesne a následné odstránenie príčiny vzniku plesne v postihnutom mieste.